เวลา 20170803032019 ระบบกำลังประมวลผล
Total 21 items.

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
07497รพ.สต.บ้านนาจาน992947593099.40
07498รพ.สต.หนองกะท้าว1264773997199.21
07499รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา327752219199.33
07500รพ.สต.บ้านแยง752050247899.67
07501รพ.สต.บ้านหนองหิน828340237899.71
07502รพ.สต.บ้านเกษตรสุข364776116499.68
07503รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง576710239099.59
07504รพ.สต.เนินเพิ่ม8639961685998.05
07505รพ.สต.นาบัว935492820599.12
07506รพ.สต.บ้านนาคล้อ64194364299.90
07507รพ.สต.นครชุม759273251699.67
07508รพ.สต.น้ำกุ่ม294018571598.06
07509รพ.สต.ยางโกลน621718803398.71
07510รพ.สต.บ้านบุ่งตารอด346148318399.08
07511รพ.สต.บ้านน้ำเลา453581205399.55
07512รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง22697793099.59
07513รพ.สต.บ่อโพธิ์541039763398.59
07514รพ.สต.บ้านพร้าว9569441319198.62
07515รพ.สต.ห้วยเฮี้ย1072766755799.30
10611รพ.สต.บ้านห้วยทรายเหนือ24270416599.93
11455รพร.นครไทย1096616711832198.92