เวลา 20170803032019 ระบบกำลังประมวลผล
ประมวลผลล่าสุดเมื่อ 2017-08-03 08:43:21

1) ตรวจสอบปริมาณข้อมูลรายแฟ้ม

2) จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ

3) จำนวนประชากรแยกตาม TYPEAREA

4) ตรวจสอบผลการบันทึก